Nguồn Meanwell GSM25B07-P1J (22W/7V/0~2.93A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 7V và dòng điện đầu ra 0~2.93A

Mã: GSM25B07-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM25B07-P1J (22W/7V/0~2.93A)