Nguồn Meanwell GSM120A24-R7B (120W/24V/0~5.00A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 24V và dòng điện đầu ra 0~5A

Mã: GSM120A24-R7B Danh mục:
Nguồn Meanwell GSM120A24-R7B (120W/24V/0~5.00A)