Nguồn Meanwell ELGC-300-L-B (0-301W/116 ~232V/1300~2000mA)

Nguồn AC-DC loại output Constant Power, với điện áp đầu ra 116 ~232V và dòng điện đầu ra 1300~2000mA

Mã: ELGC-300-L-B Danh mục:
Nguồn Meanwell ELGC-300-L-B (0-301W/116 ~232V/1300~2000mA)