Bộ nguồn Y Tế

Showing 1–12 of 20 results

 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM220A/B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM220A/B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 12, 15, 19, 20, 24, 48
  Công suất 120W
  Kích thước 210 x 85 x 46
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM160A/B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM160A/B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 12, 15, 19, 20, 24, 48
  Công suất 120W
  Kích thước 175 x 72 x 35
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM120A/B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM120A/B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 12, 15, 19, 20, 24, 48
  Công suất 120W
  Kích thước 167 x 67 x 35
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM90A/B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM90A/B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 12, 15, 19, 24, 48
  Công suất 90W
  Kích thước 145 x 60 x 32
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM60A/B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM60A/B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 60W
  Kích thước 125 x 50 x 31.5
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM40A/B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM40A/B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 40W
  Kích thước 125 x 50 x 31.5
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM36B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM36B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 36W
  Kích thước 79 x 54 x 33
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM25B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM25B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 25W
  Kích thước 79 x 54 x 33
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM18B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM18B
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 18W
  Kích thước 79 x 54 x 33
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Desktop
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM60U/E

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM60U/E
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 60W
  Kích thước 75.5 x 32 x 47.5, 79 x 54 x 33
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Wall-mountend
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM36U/E

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM36U/E
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 36W
  Kích thước 79 x 54 x 33
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Wall-mountend
  Ngành Medical
  Tài liệu
 • BỘ NGUỒN MEANWELL GSM25U/E

  Giá:
  Kho:
  Mã SP MEANWELL GSM25U/E
  Điện áp đầu vào 80~264VAC
  Điện áp đầu ra 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48
  Công suất 25W
  Kích thước 79 x 54 x 33
  Bảo hành 3 năm
  Sản phẩm Wall-mountend
  Ngành Medical
  Tài liệu