Nguồn tổ ong (RS , LRS ...series)

Showing 1–12 of 14 results

 • Bộ nguồn Meanwell RS-100

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell RS-150-1
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 88~264VAC
  Dòng kích từ 40A at 230VAC
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 159 x 97 x 38
  Series1 RS -100-3.3 (66W -20A)
  Series2 RS -100-5 (80W - 16A)
  Series3 RS -100-12 (102W - 8.5A)
  Series4 RS -100-15 (105W - 7A)
  Series5 RS -100-24 (108W - 4.5A)
  Series6 RS -100-48 (110.4W - 2.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-350

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS-350
  Điện áp đầu vào 115/230 VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 115%~145%
  Quá tải 110%-140% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 215 x 115 x 30
  Series1 LRS-350-3.3 (198W - 60A)
  Series2 LRS-350-4.2 (252W - 60A)
  Series3 LRS-350-5 (300W - 60A)
  Series4 LRS-350-12 (348W - 29A)
  Series5 LRS-350-15 (348W - 23.2A)
  Series6 LRS-350-24 (350.4W - 14.6A)
  Series7 LRS-350-36 (349.2W - 9.7A)
  Series8 LRS-350-48 (350.4W - 7.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-200

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS-200
  Điện áp đầu vào 115/230 VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 115%~145%
  Quá tải 110%-140% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 215 x 115 x 30
  Series1 LRS-200-3.3 (132W - 40A)
  Series2 LRS-200-4.2 (168W - 40A)
  Series3 LRS-200-5 (200W - 40A)
  Series4 LRS-200-12 (204W - 17A)
  Series5 LRS-200-15 (210W - 14A)
  Series6 LRS-200-24 (211.2W - 8.8A)
  Series7 LRS-200-36 (212.4W - 5.9A)
  Series8 LRS-200-48 (211.2W - 4.4A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-150

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS 150
  Điện áp đầu vào 115/230 VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 115%~145%
  Quá tải 110%-140% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 159 x 97 x 30
  Series1 LRS-150-12 (150W - 12.5A)
  Series2 LRS-150-15 (150W - 10A)
  Series3 LRS-150-24 (156W - 6.5A)
  Series4 LRS-150-36 (154.8W - 4.3A)
  Series5 LRS-150-48 (158.4W - 3.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-100

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS 100
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 129 x 97 x 30
  Series1 LRS-100-3.3 (66W - 20A)
  Series2 LRS-100-5 (90W - 18A)
  Series3 LRS-100-12 (102W - 8.5A)
  Series4 LRS-100-15 (105W - 7A)
  Series5 LRS-100-24 (108W - 4.5A)
  Series6 LRS-100-36 (100.8W - 2.8A)
  Series7 LRS-100-48 (110.4W - 2.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-75

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS 75
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 97 x 30
  Series1 LRS-75-5 (70W - 14A)
  Series2 LRS-75-12 (72W - 6A)
  Series3 LRS-75-15 (75W - 5A)
  Series4 LRS-75-24 (76.8W - 3.2A)
  Series5 LRS-75-36 (75.6W - 2.1A)
  Series6 LRS-75-48 (76.8W - 1.6A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-50

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS 50
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 45A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 82 x 30
  Series1 LRS-50-3.3 (33W - 10A)
  Series2 LRS-50-5 (50W - 10A)
  Series3 LRS-50-12 (50.4W - 4.2A)
  Series4 LRS-50-15 (51W - 3.4A)
  Series5 LRS-50-24 (52.8W - 2.2A)
  Series6 LRS-50-36 (52.2W - 1.45A)
  Series7 LRS-50-48 (52.8W - 1.1A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-35

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS 35
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 45A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 82 x 30
  Series1 LRS-35-5 (35W - 7A)
  Series2 LRS-35-12 (36W - 3A)
  Series3 LRS-35-15 (36W - 2.4A)
  Series4 LRS-35-24 (36W 1.5A)
  Series5 LRS-35-36 (36W - 1A)
  Series6 LRS-35-48 (38.4W - 0.8A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RS-150

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell RS-150
  Điện áp đầu vào 115/230 VAC
  Dòng kích từ 40A at 230VAC
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 199 x 98 x 38
  Series1 RS -150-3.3 (99W -30A)
  Series2 RS -150-5 (130W - 26A)
  Series3 RS -150-12 (150W - 12.5A)
  Series4 RS -150-15 (150W - 10A)
  Series5 RS -150-24 (156W - 6.5A)
  Series6 RS -150-48 (18.4W - 3.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RS-75

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell RS-75
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 88~264VAC
  Dòng kích từ 40A at 230VAC
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 129 x 98 x 38
  Series1 RS -75-3.3 (49.5W -15A)
  Series2 RS -75-5 (60W - 12A)
  Series3 RS -75-12 (72W - 6A)
  Series4 RS -75-15 (75W - 5A)
  Series5 RS -75-24 (76.8W - 3.2A)
  Series6 RS -75-48 (76.8W - 1.6A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RS-50

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell RS-50
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 88~264VAC
  Dòng kích từ 33A at 230VAC
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 97 x 36
  Series1 RS -50-3.3 (33W -10A)
  Series2 RS -50-5 (50W - 10A)
  Series3 RS -50-12 (50.4W - 4.2A)
  Series4 RS -50-15 (51W - 3.4A)
  Series5 RS -50-24 (52.8W - 2.2A)
  Series6 RS -50-48 (52.8W - 1.1A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RS-35

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell RS-35
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 88~264VAC
  Dòng kích từ 36A at 230VAC
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 82 x 36
  Series1 RS -35-3.3 (23.1W -7A)
  Series2 RS -35-5 (35W - 7A)
  Series3 RS -35-12 (36W - 3A)
  Series4 RS -35-15 (36W - 2.4A)
  Series5 RS -35-24 (36W - 1.5A)
  Series6 RS -35-48 (38.4W - 0.8A)
  Tài liệu