Nguồn Din Rail

Showing 1–12 of 14 results

 • Bộ nguồn Meanwell SDR 480 - 48

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell SDR 480 - 48
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 80A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 56-65V
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 85.5 X 125.2 X 128.5
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell SDR 240 - 24 - 48

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell SDR 240 - 24 - 48
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 55A at 230 VAC, Cold start
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp SDR-120-24 (29~33V) [ * ] SDR-120-48 (56~65V)
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 63 x 125.2 x 113.5
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell SDR 120 - 24 - 48

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell SDR 120 - 24 - 48
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp SDR-120-24 (29~33V) [ * ] SDR-120-48 (56~65V)
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 40 x 125.2 x 113.5
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell SDR 75

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell SDR 75
  Điện áp đầu vào 124~370VAC, 88~264VAC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 110-170% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp SDR-75-12 (14~17V) [] SDR-75-24 (29~33V) [] SDR-75-48 (56~65V)
  Dải điện áp SDR-75-12 (12~14V) [] SDR-75-24 (24~28V) [] SDR-75-48 (48~55V)
  Điện áp chịu được 3k VAC
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 32 x 125.2 x 102
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell MDR 100 - 24

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell MDR 100 - 24
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 35A at 115VAC, 70A at 230VAC, Cold start
  Công suất 96W
  Quá tải 105%~150%
  Quá áp 125%~150%
  Dải điện áp 24-30V
  Điện áp chịu được 3k VAC
  Nhiệt độ làm việc -10~+60 độ C
  Kích thước 55 x 90 x 100
  DC OK signal Relay contact
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell MDR 60 - 12 - 24

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell MDR 60 - 12 - 24
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 30A at 115VAC, 60A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 105%~150%
  Quá áp 125%~150%
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -20 đến +70 độ C
  DC OK signal Relay contact
  Kích thước 40 x 90 x 100
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell MDR 40 - 12 - 24

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell MDR 40 - 12 - 24
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 30A at 115VAC, 60A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 105%~150%
  Quá áp 125%~150%
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -20 đến +70 độ C
  Kích thước 40 x 90 x 100
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell MDR 20 - 12 - 24

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell MDR 20 - 12 - 24
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 35A at 115VAC, 70A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 105%~160%
  Quá áp 115%~135%
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -20 đến +70 độ C
  Kích thước 22.5 x 90 x 100
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell MDR 10 - 12

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell MDR 10 - 12
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 35A at 115VAC, 70A at 230VAC, Cold start
  Công suất 10W
  Quá tải >105% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Dải điện áp 24-28V
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -20 đến +70 độ C
  Kích thước 22.5 x 90 x 100
  Tài liệu
 • Bộ Nguồn HDR 150 - 24

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ Nguồn HDR 150 - 24
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Công suất 156W/230VAC hoặc 125W/115VAC
  Quá tải 105%~180%
  Quá áp 125%~155%
  Dải điện áp 24-28V
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 105 x 90 x 54.5
  Tài liệu
 • Bộ Nguồn HDR 60 - 24

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ Nguồn HDR 60 - 24
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Công suất 60W
  Quá tải 105%~160%
  Quá áp 115%~150%
  Dải điện áp 24-30V
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 52.5 x 90 x 54.5
  Điện áp chịu được 4kVAC
  Tài liệu
 • Bộ Nguồn HDR 100 - 24

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ Nguồn HDR 100 - 24
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Công suất 96W
  Quá tải 102%~110%
  Quá áp 125%~155%
  Dải điện áp 48-56V
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 70 x 90 x 54.5
  Tài liệu