Bộ nguồn cho ngành Tự Động Hóa / Chiếu sáng trang trí

Showing 1–12 of 36 results

 • Bộ nguồn Meanwell RS-100

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell RS-150-1
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 88~264VAC
  Dòng kích từ 40A at 230VAC
  Quá áp 115%~135%
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 159 x 97 x 38
  Series1 RS -100-3.3 (66W -20A)
  Series2 RS -100-5 (80W - 16A)
  Series3 RS -100-12 (102W - 8.5A)
  Series4 RS -100-15 (105W - 7A)
  Series5 RS -100-24 (108W - 4.5A)
  Series6 RS -100-48 (110.4W - 2.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell LRS-350

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell LRS-350
  Điện áp đầu vào 115/230 VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 115%~145%
  Quá tải 110%-140% công suất ngõ ra định mức
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 215 x 115 x 30
  Series1 LRS-350-3.3 (198W - 60A)
  Series2 LRS-350-4.2 (252W - 60A)
  Series3 LRS-350-5 (300W - 60A)
  Series4 LRS-350-12 (348W - 29A)
  Series5 LRS-350-15 (348W - 23.2A)
  Series6 LRS-350-24 (350.4W - 14.6A)
  Series7 LRS-350-36 (349.2W - 9.7A)
  Series8 LRS-350-48 (350.4W - 7.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RQ - 125 - B - C - D

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell RQ - 125 - B - C - D
  Điện áp đầu vào 115/230 VAC
  Dòng kích từ 44A at 230VAC
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 199 x 98 x 38
  Series1 RQ - 12B 120W, Cổng 1 (5V - 12A), Cổng 2 (12V - 4.5A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-12V - 1A)
  Series2 RQ- 125C 123W, Cổng 1 (5V - 12A), Cổng 2 (15V - 4A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-15V - 1A)
  Series3 RQ - 125D 124W, Cổng 1 (5V - 112A), Cổng 2 (12V - 4A), Cổng 3 (24V - 2.5A), Cổng 4 (-12V - 1A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RQ - 85 - B - C - D

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell RQ - 85 - B - C - D
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 44A at 230VAC
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 159 x 97 x 38
  Series1 RQ - 85B 81W, Cổng 1 (5V - 10A), Cổng 2 (12V - 4A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-12V - 1A)
  Series2 RQ - 85C 83W, Cổng 1 (5V - 10A), Cổng 2 (15V - 4A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-15V - 1A)
  Series3 RQ - 85D 84W, Cổng 1 (5V - 10A), Cổng 2 (12V - 4A), Cổng 3 (24V - 1.5A), Cổng 4 (-12V - 1A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RQ - 65 - B - C - D

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell RQ - 65 - B - C - D
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 44A at 230VAC
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 129 x 98 x 38
  Series1 RQ - 65B 63W, Cổng 1 (5V - 8A), Cổng 2 (12V - 3A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-12V - 1A)
  Series2 RQ - 65C 65W, Cổng 1 (5V - 8A), Cổng 2 (15V - 3A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-15V - 1A)
  Series3 RQ - 65D 68W, Cổng 1 (5V - 8A), Cổng 2 (12V - 3A), Cổng 3 (24V - 1.5A), Cổng 4 (-12V - 1A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RQ - 50 - B - C - D

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell RQ - 50 - B - C - D
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 33A at 230VAC
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 82 x 36
  Series1 RQ - 50B 46W, Cổng 1 (5V - 6A), Cổng 2 (12V - 1.5A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-12V - 1A)
  Series2 RQ - 50C 50W, Cổng 1 (5V - 6A), Cổng 2 (15V - 1.5A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-15V - 1A)
  Series3 RQ - 50C 50W, Cổng 1 (5V - 6A), Cổng 2 (15V - 1.5A), Cổng 3 (-5V - 1A), Cổng 4 (-15V - 1A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RD - 65 - A - B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell RD - 65 - A - B
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 40A at 230VAC
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 129 x 98 x 38
  Series1 RD-65A 66W, Cổng 1 (5V - 8A) và Cổng 2 (12V - 4A)
  Series2 RD -65B 68W, Cổng 1 (5V - 8A) và Cổng 2 (24V - 3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RD - 50 - A - B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell RD - 50 - A - B
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 30A at 230VAC
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 97 x 36
  Series1 RD-50A ( 54W = CH1 : 5V -6A + CH2 : 12V - 3A )
  Series2 RD-50B 54W, Cổng 1 (5V -6A) và Cổng 2 (24V - 2A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell RD - 35 - A - B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell RD - 35 - A - B
  Điện áp đầu vào 125~373VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 36A at 230VAC
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 115%~135%
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 99 x 82 x 36
  Series1 RD-35A 32W, Cổng 1 (5V - 4A) và Cổng 2 (12V - 1A)
  Series2 RD-35B 35W, Cổng 1 (5V - 4A) và Cổng 2 (24V - 1.3A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell SDR 480 - 48

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell SDR 480 - 48
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 80A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp 56-65V
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 85.5 X 125.2 X 128.5
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell SDR 240 - 24 - 48

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell SDR 240 - 24 - 48
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 55A at 230 VAC, Cold start
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp SDR-120-24 (29~33V) [ * ] SDR-120-48 (56~65V)
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 63 x 125.2 x 113.5
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell SDR 120 - 24 - 48

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Bộ nguồn Meanwell SDR 120 - 24 - 48
  Điện áp đầu vào 120~370VDC, 85~264VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Quá tải 110%-150% công suất ngõ ra định mức
  Quá áp SDR-120-24 (29~33V) [ * ] SDR-120-48 (56~65V)
  Điện áp chịu được 3kVAC
  Nhiệt độ làm việc -25 đến +70 độ C
  Kích thước 40 x 125.2 x 113.5
  Tài liệu