Tại sao điện áp đầu vào trong thông số nguồn Meanwell là 88 ~ 264 VAC nhưng trên nhãn là 100 ~ 240VAC?

Trong quá trình xác minh an toàn, cơ quan sẽ sử dụng tiêu chuẩn chặt chẽ hơn ±10% (IEC 62368 sử dụng +10%, -10% cho sản phẩm có xếp hạng đầu vào AC) của dải điện áp đầu vào được dán nhãn trên nguồn điện để tiến hành thử nghiệm. Vì vậy, hoạt động ở dải điện áp đầu vào rộng hơn như được chỉ định trên bảng thông số kỹ thuật sẽ ổn. Phạm vi hẹp hơn của điện áp đầu vào được dán nhãn trên nguồn điện là để đáp ứng tiêu chuẩn thử nghiệm về quy định an toàn và đảm bảo rằng người dùng chèn điện áp đầu vào một cách chính xác.