Nguồn Meanwell GST25A48-P1J (24.96W/48.0V/0.52A)

Nguồn AC-DC loại output CV, với điện áp đầu ra 48V và dòng điện đầu ra 0.52A

Mã: GST25A48-P1J Danh mục:
Nguồn Meanwell GST25A48-P1J (24.96W/48.0V/0.52A)