XLG

Showing all 7 results

 • Bộ nguồn Meanwell XLG 150

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 150
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 95%~108%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 180 x 63 x 35.5
  Series1 XLG -150- 8.4~12V(150W - 6.5~12.5A)
  Series2 XLG -150- 16.8~24V(150W - 3.2~6.25A)
  Series3 XLG -150- 120~214V(150W -350~1050mA)
  Series4 XLG -150- 60~107V(150W - 700~2100mA)
  Series5 XLG -150- 27~56V(150W - 1400~4170mA)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell XLG 240

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 240
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 219 x 63 x 35.5
  Series1 XLG -240- 8.4~12V(240W - 9~18A)
  Series2 XLG -240- 16.8~24V(240W - 5~10A)
  Series3 XLG -240L- 178~342V(239.4W -350~1050mA)
  Series4 XLG -240M- 90~171V(239.4W - 700~2100mA)
  Series5 XLG -240H- 27~56V(239.4W - 2200~6660mA)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell XLG 200

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 200
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 199 x 63 x 35.5
  Series1 XLG -200- 8.4~12V(192W - 8~16A)
  Series2 XLG -200- 16.8~24V199.2W - 4.15~8.3A)
  Series3 XLG -200L- 142~285V(200W -350~1050mA)
  Series4 XLG -200H- 27~56V(200W - 1750~5550mA)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell XLG 100

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 100
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 95%~108%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 140 x 63 x 32
  Series1 XLG -100- 8.4~12V(96W - 4~8A)
  Series2 XLG -100- 16.8~24V(96W - 2~4A)
  Series3 XLG -100- 71~142V(100W -350~1050mA)
  Series4 XLG -100- 27~56V(100W - 875~2780mA)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell XLG 75

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 75
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 95%~108%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 140 x 63 x 32
  Series1 XLG -75- 8.4~12V(60W - 5A)
  Series2 XLG -75- 16.8~24V(74.4W - 3.1A)
  Series3 XLG -75L- 53~107V(350W - 1050mA)
  Series4 XLG -75H- 27~56V(650W - 2100mA)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell XLG 50

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 50
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 110%-150%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 105 x 63 x 30
  Series1 XLG -50- 22~54V(50W - 0.53~ 2.1A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell XLG 25

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 25
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 110%-150%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 105 x 63 x 30
  Series1 XLG -25- 22~54V(25W - 0.25~ 1.05A)
  Tài liệu