HLG

Showing 1–12 of 17 results

 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG - 320H-C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG - 320H-C
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 105%~120%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 252*90*43.8
  Series1 HLG -320H-C700-214~428V (299.6W - 700mA)
  Series2 HLG -320H-C1050-152~305V (320.25W - 1050mA)
  Series3 HLG -320H-C1400-114~229V (320.6W - 1750mA)
  Series4 HLG -320H-C1750-91~183V (320.25W - 1750mA)
  Series5 HLG -320H-C2100-76~152V (319.2W - 2100mA)
  Series6 HLG -320H-C2800-57~114V (319.2W - 2800mA)
  Series7 HLG -320H-C3500-46~91V (318.5W - 3500mA)
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG - 240H-C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG - 240H-C
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 75A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 105%~120%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 244.2*68*38.8
  Series1 HLG -240H-C700-178~357V (249.9W - 700mA)
  Series2 HLG -240H-C1050-119~238V (249.9W - 1050mA)
  Series3 HLG -240H-C1400-89~179V (250.6W - 1750mA)
  Series4 HLG -240H-C1750-71~143V (250.25W - 1400mA)
  Series5 HLG -240H-C2100-59~119V (249.9W - 2100mA)
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG - 185H-C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG - 185H-C
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 55A at 230 VAC, Cold start
  Quá áp 105%~120%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 228 x 68 x 38.8
  Series1 HLG -185H-C500-200~400V (200W - 500mA)
  Series2 HLG -185H-C700-143~286V (200.2W - 700mA)
  Series3 HLG -185H-C1050-95~190V (199.5W - 1050mA)
  Series4 HLG -185H-C1400-71~143V (200.2W - 1400mA)
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG - 120H-C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG - 120H-C
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 50%~100%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 220 x 68 x 38.8
  Series1 HLG -120H-C350-215~430V (150.5W - 350mA)
  Series2 HLG -120H-C500-150~300V (150W - 500mA)
  Series3 HLG -120H-C700-107~215V (150.5W - 700mA)
  Series4 HLG -120H-C1050-74~148V (155.4W - 1050mA)
  Series5 HLG -120H-C1400-70~1400V (151.2W - 1400mA)
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG - 80H-C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG - 80H-C
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+80 độ C
  Kích thước 195.6 x 61.5 x 38.8
  Series1 HLG -80H-C350-(89.95W - 350mA), A-Type: 128~257v, B-Type: 167~257V
  Series2 HLG -80H-C700-(90.3W - 700mA), A-Type: 64~129v, B-Type: 84~129V
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG - 60H-C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG - 60H-C
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+80 độ C
  Kích thước 171 x 61.5 x 36.8
  Series1 HLG -60H-C350-100~200V (70W - 350mA)
  Series2 HLG -60H-C700-50~100V (70W - 700mA)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG 600H - A

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG 600H - A - 42
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 75A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+70 độ C
  Kích thước 280 x 144 x 48.5
  Series1 HLG -600H-12 (480W - 40A)
  Series2 HLG -600H-15 (540W - 36A)
  Series3 HLG -600H-20 (560W - 28A)
  Series4 HLG -600H-24 (600W - 25A)
  Series5 HLG -600H-30 (600W - 20A)
  Series6 HLG -600H-36 (601.2W - 16.7A)
  Series7 HLG -600H-42 (600.6W - 14.3A)
  Series8 HLG -600H-48 (600W - 125A)
  Series9 HLG -600H-54 (604.8W - 11.2A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG 480H - A - B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG 480H - A - B- 42
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 75A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 262 x 125 x 43.8
  Series1 HLG -480H-24 (480W - 20A)
  Series2 HLG -480H-30 (480W - 16A)
  Series3 HLG -480H-36 (478.8W - 13.3A)
  Series4 HLG -480H-42 (478.8W - 11.4A)
  Series5 HLG -480H-48 (480W - 10A)
  Series6 HLG -480H-54 (480.6W - 8.9A)
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG 320H - A

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG 320H - A - 42
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 75A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+70 độ C
  Kích thước 252*90*43.8
  Series1 HLG -320H-12 (264W - 22A)
  Series2 HLG -320H-15 (285W - 19A)
  Series3 HLG -320H-20 (300W - 15A)
  Series4 HLG -320H-24 (320.16W - 13.34A)
  Series5 HLG -320H-30 (321W - 10.7A)
  Series6 HLG -320H-36 (320.4W - 8.90A)
  Series7 HLG -320H-42 (321.3W - 7.65A)
  Series8 HLG -320H-48 (32.6W - 6.7A)
  Series9 HLG -320H-54 (321.3W - 5.955A)
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG 240H - A -B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG 240H - A - B - 42
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 75A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+70 độ C
  Kích thước 244.2*68*38.8
  Series1 HLG -240H-12 (192W - 16A)
  Series2 HLG -240H-15 (225W - 15A)
  Series3 HLG -240H-20 (240W - 12A)
  Series4 HLG -240H-24 (240W - 10A)
  Series5 HLG -240H-24 (240W - 10A)
  Series6 HLG -240H-36 (241.2W - 6.7A)
  Series7 HLG -240H-42 (240.24W - 5.72A)
  Series8 HLG -240H-48 (240W - 5A)
  Series9 HLG -240H-54 (240.3W - 4.45A)
 • Bộ nguồn Led Meanwell HLG 185H - A

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG 185H - A - 42
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+70 độ C
  Kích thước 228*68*38.8
  Series1 HLG -185H-12 (156W - 13A)
  Series2 HLG -185H-15 (172.5W - 11.5A)
  Series3 HLG -185H-20 (186W - 9.3A)
  Series4 HLG -185H-24 (187.2W - 7.80A)
  Series5 HLG -185H-30 (186W - 6.20A)
  Series6 HLG -185H-36 (187.2W - 5.20A)
  Series7 HLG -185H-42 (184.8W - 4.40A)
  Series8 HLG -185H-48 (187.2W - 3.90A)
  Series9 HLG -185H-54 (186.3W - 3.45A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell HLG 150H - A - B

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell HLG 150H - A - B - 42
  Điện áp đầu vào 127~431VDC, 90~305VAC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+70 độ C
  Kích thước 228*68*38.8
  Series1 HLG -150H-12 (150W - 12.5A)
  Series2 HLG -150H-15 (150W - 10A)
  Series3 HLG -150H-20 (150W - 7.5A)
  Series4 HLG -150H-24 (151.2W - 6.3A)
  Series5 HLG -150H-30 (150W - 5A)
  Series6 HLG -150H-36 (151.2W - 4.2A)
  Series7 HLG -150H-42 (151.2W - 3.6A)
  Series8 HLG -150H-48 (153.6W - 3.2A)
  Series9 HLG -150H-54 (151.2W - 2.8A)