ELG

Showing 1–12 of 20 results

 • Bộ nguồn Meanwell ELG 300

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 300
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 45A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 246*77*39.5
  Series1 ELG 300-12(264W - 11~22A)
  Series2 ELG 300-24(300W - 6.25~12.5A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 240 C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 240 C
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 75A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 105%~145%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 244 x 71 x 35.5
  Series1 ELG-240-C (700mA-172~343V) ,Cổng 1: 240.1W, Cổng 2: 179.9W
  Series2 ELG-240-C (1050mA-114~228V) ,Cổng 1: 239.4W, Cổng 2:179.55W
  Series3 ELG-240-C (1400mA-69~137V) ,Cổng 1: 239.4W, Cổng 2: 179.2W
  Series4 ELG-240-C (1750mA-69~137V) ,Cổng 1: 239.75W, Cổng 2: 178.5W
  Series5 ELG-240-C (2100mA-57~115V) ,Cổng 1: 241.5W, Cổng 2: 180.6W
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 200 C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 200 C
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 105%~145%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 219 x 63 x 35.5
  Series1 ELG-200-C (700mA-142~286V) ,Cổng 1: 200.2W, Cổng 2: 150.5W
  Series2 ELG-200-C (1050mA-95~190V) ,Cổng 1: 199.5W, Cổng 2:150.15W
  Series3 ELG-200-C (1400mA-71~142V) ,Cổng 1: 198.8W, Cổng 2: 149.8W
  Series4 ELG-200-C (1750mA-57~114V) ,Cổng 1: 199.5W, Cổng 2: 150.5W
  Series5 ELG-200-C (2100mA-48~96V) ,Cổng 1: 201.6W, Cổng 2: 151.2W
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 150 C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 150 C
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 105%~145%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 219 x 63 x 35.5
  Series1 ELG-150-C (500mA-150~300V) ,Cổng 1: 105W, Cổng 2: 150W
  Series2 ELG-150-C (700mA-107~214V) ,Cổng 1: 105W, Cổng 2: 149.8W
  Series3 ELG-150-C (1050mA-72~143V) ,Cổng 1: 105W, Cổng 2:149.8W
  Series4 ELG-150-C (1400mA-54~107V) ,Cổng 1: 105W, Cổng 2: 150.5W
  Series5 ELG-150-C (1750mA-43~86V) ,Cổng 1: 1105W, Cổng 2: 1505W
  Series6 ELG-150-C (2100mA-36~72V) ,Cổng 1: 105W, Cổng 2: 151.2W
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 100 C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 100 C
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 40A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 105%~145%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 199 x 63 x 35.5
  Series1 ELG-100-C (350mA-143~286V) ,Cổng 1: 100.1W, Cổng 2: 70W
  Series2 ELG-100-C (500mA-100~200V) ,Cổng 1: 100W, Cổng 2: 70W
  Series3 ELG-100-C (700mA-71~143V) ,Cổng 1: 99.75W, Cổng 2: 70.35W
  Series4 ELG-100-C (1050mA-48~95V) ,Cổng 1: 99.75W, Cổng 2: 70.35W
  Series5 ELG-100-C (1400mA-35~72V) ,Cổng 1: 100.8W, Cổng 2: 70W
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 75 C

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 75 C
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 105%~145%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 180 x 63 x 35.5
  Series1 ELG-75-C (350A-107~214V) ,Cổng 1: 74.9W, Cổng 2: 59.85W
  Series2 ELG-75-C (500A-75~150V) ,Cổng 1: 75W, Cổng 2: 60W
  Series3 ELG-75-C (700A-53~107V) ,Cổng 1: 74.9W, Cổng 2: 59.5W
  Series4 ELG-75-C (1050A-35~71V) ,Cổng 1: 75.6W, Cổng 2: 60.2W
  Series5 ELG-75-C (1400A-27~54V) ,Cổng 1: 75.6W, Cổng 2: 60.2W
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 240

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 240-1
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 73A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 244 x 71 x 35.5
  Series1 ELG 240-24(240W - 10A)
  Series2 ELG 240-36(239.76W - 6.66A)
  Series3 ELG 240-42(239.82W - 5.71A)
  Series4 ELG 240-48(240W - 5A)
  Series5 ELG 240-54(240.3W -4.45A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 200

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 200
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 73A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~+85 độ C
  Kích thước 244 x 71 x 35.5
  Series1 ELG 200-12(192W - 16A)
  Series2 ELG 200-24(201.6W - 8.4A)
  Series3 ELG 200-36(199.8W - 5.5A)
  Series4 ELG 200-42(199.9W - 4.76A)
  Series5 ELG 200-48(199.68W - 4.16A)
  Series6 ELG 200-54(200.88W -3.72A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 150

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 150
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 65A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 219 x 63 x 35.5
  Series1 ELG 150-12(84W - 10A)
  Series2 ELG 150-24(105W - 6.25A)
  Series3 ELG 150-36(105W - 4.17A)
  Series4 ELG 150-42(105W - 3.57A)
  Series5 ELG 150-48(105W - 3.13A)
  Series6 ELG 150-54(105W - 2.8A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 100

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 100
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 199 x 63 x 35.5
  Series1 ELG 100-24(96W - 4A)
  Series2 ELG 100-36(95.76W - 2.66A)
  Series3 ELG 100-42(95.76W - 2.28A)
  Series4 ELG 100-48(96W - 2A)
  Series5 ELG 100-54(96.2W - 1.78A)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Meanwell ELG 75

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell ELG 75
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá dòng 95%~108%
  Quá áp 110%~140%
  Nhiệt độ làm việc 180 X 63 X 35.5
  Kích thước 183 x 63 x 35.5
  Series1 ELG 75-12(60W - 5A)
  Series2 ELG 75-24(75.6W - 3.15A)
  Series3 ELG 75-36(75.6W - 2.1A)
  Series4 ELG 75-42(75.6W - 1.8A)
  Series5 ELG 75-48(76.8W - 1.6A)
  Tài liệu
 • Nguồn Meanwell ELG-300

  Giá:
  Kho:
  Mã SP ELG-300
  Công suất 300W
  Housing Metal
  Input 100-305V
  Output 10-12V
  Dòng 22A
  H(efficiency) 91%
  PF >=0.95/115 VAC
  Kích thước 246*77*39.5
  IP Class IP67
  Tài liệu