Bộ nguồn Led (led driver)

Showing 1–12 of 64 results

 • Bộ nguồn Meanwell XLG 150

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Meanwell XLG 150
  Điện áp đầu vào 100~305VAC, 142~431VDC
  Dòng kích từ 50A at 230VAC, Cold start
  Quá áp 95%~108%
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 180 x 63 x 35.5
  Series1 XLG -150- 8.4~12V(150W - 6.5~12.5A)
  Series2 XLG -150- 16.8~24V(150W - 3.2~6.25A)
  Series3 XLG -150- 120~214V(150W -350~1050mA)
  Series4 XLG -150- 60~107V(150W - 700~2100mA)
  Series5 XLG -150- 27~56V(150W - 1400~4170mA)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell PLD - 60

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell PLD - 40-1
  Điện áp đầu vào 180~295vac
  Dòng kích từ 13A at 230 VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30~+45 độ C
  Kích thước 128*60*31.5
  Series1 PLD-60-500mA (54W - 70~108V)
  Series2 PLD-60-700mA (60.2W - 50~86V)
  Series3 PLD-60-1050mA (59.85W - 34~57V)
  Series4 PLD-60-1400mA (60.2W - 25~43V)
  Series5 PLD-60-1750mA (59.5W - 20~34V)
  Series6 PLD-60-2000mA (60W - 18~30V)
  Series7 PLD-60-2400mA (60W - 15~25V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell PLD - 40

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell PLD - 40
  Điện áp đầu vào 180~295vac
  Dòng kích từ 13A at 230 VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30~50 độ C
  Kích thước 128*60*31.5
  Series1 PLD-40-350mA (37.8W - 70~108V)
  Series2 PLD-40-500mA (40W - 45~80V)
  Series3 PLD-40-700mA (39.9W - 34~57V)
  Series4 PLD-40-1050mA (39.9W - 22~38V)
  Series5 PLD-40-1400mA (40.6W - 17~29V)
  Series6 PLD-40-1750mA (40.25W - 13~23V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell PCD - 60

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell PCD - 60
  Điện áp đầu vào 180~295vac
  Dòng kích từ 13A at 230 VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30~+45 độ C
  Kích thước 128*60*31.5
  Series1 PCD-60-500mA (54W - 70~108V)
  Series2 PCD-60-700mA (60.2W - 50~86V)
  Series3 PCD-60-1050mA (59.85W - 34~57V)
  Series4 PCD-60-1400mA (60.2W - 25~43V)
  Series5 PCD-60-1750mA (59.5W - 20~34V)
  Series6 PCD-60-2000mA (60W - 18~30V)
  Series7 PCD-60-24000mA (60W - 15~25V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell LPC - 60

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell LPC - 60
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 60A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 162.5 x 42.5 x 32
  Series1 LPC-35-1050mA (50.4W - 9~48V)
  Series2 LPC-35-1400mA (58.8W - 9~42V)
  Series3 LPC-35-1750mA (59.5W - 9~34V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell LPC - 35

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell LPC - 35
  Điện áp đầu vào 90~264VAC
  Dòng kích từ 55A at 230 VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 84*57*29.5
  Series1 LPC-35-700mA (33.6W - 9~48V)
  Series2 LPC-35-1050mA (31.5W - 9~30V)
  Series3 LPC-35-1400mA (33.6W - 9~24V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell FDL - 65

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell FDL - 65
  Điện áp đầu vào 180~264VAC, 254~417 VDC
  Nhiệt độ làm việc -40~90 độ C
  Kích thước 151*53*31.5
  Series1 APC-65-1550mA (65.1W - 25.2~42V)
  Series2 APC-65-1800mA (64.8W - 21.6~36V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell APC - 35

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell APC - 35
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 45A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 84*57*29.5
  Series1 APC-35-350mA (35W - 25~100V)
  Series2 APC-35-500mA (35W - 25~70V)
  Series3 APC-35-700mA (35W - 15~50V)
  Series4 APC-35-1050mA (34.7W - 11~33V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell APC - 25

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell APC - 25
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 45A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 84*57*29.5
  Series1 APC-25-350mA (24.5W - 25~70V)
  Series2 APC-25-500mA (25.2W - 15~50V)
  Series3 APC-25-700mA (25.2W - 11~36V)
  Series4 APC-25-1050mA (25.2W - 9~24V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell APC - 16

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell APC - 16-1
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 77 X 40 X 29
  Series1 APC-16-350mA (16.8W - 12~48V)
  Series2 APC-16-700mA (16.8W - 9~24V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell APC - 12

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell APC - 12
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 77 X 40 X 29
  Series1 APC-12-350mA (12.6W - 9~36V)
  Series2 APC-12-700mA (12.6W - 9~18V)
  Tài liệu
 • Bộ nguồn Led Meanwell APC - 8

  Giá:
  Kho:
  Mã SP Led Meanwell APC - 8
  Điện áp đầu vào 127~370VAC, 90~264VAC
  Dòng kích từ 70A at 230VAC, Cold start
  Nhiệt độ làm việc -30 đến +70 độ C
  Kích thước 60 X 30 X 23.5
  Series1 AC-8-250mA (8W - 16~32V)
  Series2 AC-8-350mA (8W - 11~23V)
  Series3 AC-8-500mA (8W - 8~16V)
  Series4 AC-8-700mA (8W - 6~11V)
  Tài liệu