Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 90 kết quả Hiển thị tất cả 90 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell RSP-100-12 (102W/12V/8.5A) 1
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
11.4 ~ 13.2V
8.5A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-13.5 (101.25W/14V/7.5A) 2
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
14V
Điều chỉnh:
12.8 ~ 14.9V
7.5A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-15 (100.5W/15V/6.7A) 3
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
14.3 ~ 16.5V
6.7A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-24 (100.8W/24V/4.2A) 4
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
24V
Điều chỉnh:
22.8 ~ 26.4V
4.2A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-27 (102.6W/27V/3.8A) 5
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
27V
Điều chỉnh:
25.7 ~ 29.7V
3.8A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-3.3 (66W/3V/20A) 6
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
3V
Điều chỉnh:
3.14 ~ 3.63V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-48 (100.8W/48V/2.1A) 7
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
48V
Điều chỉnh:
45.6 ~ 52.8V
2.1A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-5 (100W/5V/20A) 8
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
5V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
20A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-100-7.5 (101.25W/8V/13.5A) 9
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
8V
Điều chỉnh:
7.13 ~ 8.25V
13.5A
85~264VAC; 120~370VDC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-1000-12 (720W/12V/60A) 10
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
12V
Điều chỉnh:
10 ~ 13.5V
60A
90~264VAC; 127~370VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell RSP-1000-15 (750W/15V/50A) 11
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 16.5V
50A
90~264VAC; 127~370VDC
3 năm