Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 6 trong 6 kết quả Hiển thị tất cả 6 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell DRC-100A (96.6W/13.8V/0~2.5A) 1
Liên hệ
AC-DC+Charge
Loại output:
CV
13.8V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
0~2.5A
Điều chỉnh:
-
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRC-100B (96.6W/27.6V/0~1.25A) 2
Liên hệ
AC-DC+Charge
Loại output:
CV
27.6V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
0~1.25A
Điều chỉnh:
-
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRC-40A (40.02W/13.8V/0~2.9A) 3
Liên hệ
AC-DC+Charge
Loại output:
CV
13.8V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
0~2.9A
Điều chỉnh:
-
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRC-40B (40.02W/27.6V/0~1.45A) 4
Liên hệ
AC-DC+Charge
Loại output:
CV
27.6V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
0~1.45A
Điều chỉnh:
-
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRC-60A (59.34W/13.8V/0~1.5A) 5
Liên hệ
AC-DC+Charge
Loại output:
CV
13.8V
Điều chỉnh:
12 ~ 15V
0~1.5A
Điều chỉnh:
-
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell DRC-60B (59.34W/27.6V/0~0.75A) 6
Liên hệ
AC-DC+Charge
Loại output:
CV
27.6V
Điều chỉnh:
24 ~ 30V
0~0.75A
Điều chỉnh:
-
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
2 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua