Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 76 kết quả Hiển thị tất cả 76 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell XBG-100-A (100W/27 ~ 56V/1750~2780mA) 1
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1750~2780mA
Điều chỉnh:
875 ~ 2780mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-100-A-C (100W/27 ~ 56V/1750~2780mA) 2
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1750~2780mA
Điều chỉnh:
875 ~ 2780mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-100-AB (100W/27 ~ 56V/1750~2780mA) 3
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1750~2780mA
Điều chỉnh:
875 ~ 2780mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-100-AB-C (100W/27 ~ 56V/1750~2780mA) 4
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1750~2780mA
Điều chỉnh:
875 ~ 2780mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-160-A (159.9W/34 ~ 56V/2850~4100mA) 5
AC/DC
Loại output:
Constant Power
34 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
2850~4100mA
Điều chỉnh:
1425 ~ 4100mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-160-A-C (159.9W/34 ~ 56V/2850~4100mA) 6
AC/DC
Loại output:
Constant Power
34 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
2850~4100mA
Điều chỉnh:
1425 ~ 4100mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-160-AB (159.9W/34 ~ 56V/2850~4100mA) 7
AC/DC
Loại output:
Constant Power
34 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
2850~4100mA
Điều chỉnh:
1425 ~ 4100mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-160-AB-C (159.9W/34 ~ 56V/2850~4100mA) 8
AC/DC
Loại output:
Constant Power
34 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
2850~4100mA
Điều chỉnh:
1425 ~ 4100mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-240-A (240W/30 ~ 60V/4000~5700mA) 9
AC/DC
Loại output:
Constant Power
30 ~ 60V
Điều chỉnh:
-
4000~5700mA
Điều chỉnh:
2000 ~ 5700mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-240-A-C (240W/30 ~ 60V/4000~5700mA) 10
AC/DC
Loại output:
Constant Power
30 ~ 60V
Điều chỉnh:
-
4000~5700mA
Điều chỉnh:
2000 ~ 5700mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-240-AB (240W/30 ~ 60V/4000~5700mA) 11
AC/DC
Loại output:
Constant Power
30 ~ 60V
Điều chỉnh:
-
4000~5700mA
Điều chỉnh:
2000 ~ 5700mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XBG-240-AB-C (240W/30 ~ 60V/4000~5700mA) 12
AC/DC
Loại output:
Constant Power
30 ~ 60V
Điều chỉnh:
-
4000~5700mA
Điều chỉnh:
2000 ~ 5700mA
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-12 (96W/8.4 ~ 12V/8A) 13
AC/DC
Loại output:
Constant Power
8.4 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
8A
Điều chỉnh:
4 ~ 8A
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-12-A (96W/8.4 ~ 12V/8A) 14
AC/DC
Loại output:
Constant Power
8.4 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
8A
Điều chỉnh:
4 ~ 8A
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-12-AB (96W/8.4 ~ 12V/8A) 15
AC/DC
Loại output:
Constant Power
8.4 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
8A
Điều chỉnh:
4 ~ 8A
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-24 (96W/16.8 ~ 24V/4A) 16
AC/DC
Loại output:
Constant Power
16.8 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2 ~ 4A
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-24-A (96W/16.8 ~ 24V/4A) 17
AC/DC
Loại output:
Constant Power
16.8 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2 ~ 4A
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-24-AB (96W/16.8 ~ 24V/4A) 18
AC/DC
Loại output:
Constant Power
16.8 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2 ~ 4A
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-H (100W/27 ~ 56V/1750~2780mA) 19
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1750~2780mA
Điều chỉnh:
875 ~ 2780mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-H-A (100W/27 ~ 56V/1750~2780mA) 20
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1750~2780mA
Điều chỉnh:
875 ~ 2780mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
1 2 4