Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 76 kết quả Hiển thị tất cả 76 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell XLG-25-A (25W/22 ~ 54V/700mA) 1
AC/DC
Loại output:
Constant Power
22 ~ 54V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
0.25 ~ 1.05A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-25-AB (25W/23 ~ 54V/700mA) 2
AC/DC
Loại output:
Constant Power
23 ~ 54V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
0.25 ~ 1.05A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-50-A (50W/24 ~ 54V/1A) 3
AC/DC
Loại output:
Constant Power
24 ~ 54V
Điều chỉnh:
-
1A
Điều chỉnh:
0.53 ~ 2.1A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-50-AB (50W/25 ~ 54V/1A) 4
AC/DC
Loại output:
Constant Power
25 ~ 54V
Điều chỉnh:
-
1A
Điều chỉnh:
0.53 ~ 2.1A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-12 (60W/8.4 ~ 12V/5A) 5
AC/DC
Loại output:
Constant Power
8.4 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
2.5A ~ 5A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-24 (74.4W/16.8 ~ 24V/3.1A) 6
AC/DC
Loại output:
Constant Power
16.8 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
3.1A
Điều chỉnh:
1.55A ~ 3.1A
101~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-L (75W/53 ~ 107V/700~1050mA) 7
AC/DC
Loại output:
Constant Power
53 ~ 107V
Điều chỉnh:
-
700~1050mA
Điều chỉnh:
350 ~ 1050mA
102~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-H (75W/27 ~ 56V/1300~2100mA) 8
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1300~2100mA
Điều chỉnh:
650 ~ 2100mA
103~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-12-A (60W/8.4 ~ 12V/5A) 9
AC/DC
Loại output:
Constant Power
8.4 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
2.5A ~ 5A
104~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-24-A (74.4W/16.8 ~ 24V/3.1A) 10
AC/DC
Loại output:
Constant Power
16.8 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
3.1A
Điều chỉnh:
1.55A ~ 3.1A
105~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-L-A (75W/53 ~ 107V/700~1050mA) 11
AC/DC
Loại output:
Constant Power
53 ~ 107V
Điều chỉnh:
-
700~1050mA
Điều chỉnh:
350 ~ 1050mA
106~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-H-A (75W/27 ~ 56V/1300~2100mA) 12
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1300~2100mA
Điều chỉnh:
650 ~ 2100mA
107~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-12-AB (60W/8.4 ~ 12V/5A) 13
AC/DC
Loại output:
Constant Power
8.4 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
2.5A ~ 5A
108~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-24-AB (74.4W/16.8 ~ 24V/3.1A) 14
AC/DC
Loại output:
Constant Power
16.8 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
3.1A
Điều chỉnh:
1.55A ~ 3.1A
109~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-LA-B (75W/53 ~ 107V/700~1050mA) 15
AC/DC
Loại output:
Constant Power
53 ~ 107V
Điều chỉnh:
-
700~1050mA
Điều chỉnh:
350 ~ 1050mA
110~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-75-HA-B (75W/27 ~ 56V/1300~2100mA) 16
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1300~2100mA
Điều chỉnh:
650 ~ 2100mA
111~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-12 (96W/8.4 ~ 12V/8A) 17
AC/DC
Loại output:
Constant Power
8.4 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
8A
Điều chỉnh:
4 ~ 8A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-24 (96W/16.8 ~ 24V/4A) 18
AC/DC
Loại output:
Constant Power
16.8 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2 ~ 4A
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-L (100W/71 ~ 142V/700~1050mA) 19
AC/DC
Loại output:
Constant Power
71 ~ 142V
Điều chỉnh:
-
700~1050mA
Điều chỉnh:
350 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell XLG-100-H (100W/27 ~ 56V/1750~2780mA) 20
AC/DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
1750~2780mA
Điều chỉnh:
875 ~ 2780mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
1 2 4