Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 29 kết quả Hiển thị tất cả 29 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell PCD-16-1050A (16.8W/12 ~ 16V/1050mA) 1
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 16V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-1050B (16.8W/12 ~ 16V/1050mA) 2
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 16V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-1400A (16.8W/8 ~ 12V/1400mA) 3
AC/DC
Loại output:
CC
8 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-1400B (16.8W/8 ~ 12V/1400mA) 4
AC/DC
Loại output:
CC
8 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-350A (16.8W/24 ~ 48V/350mA) 5
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-350B (16.8W/24 ~ 48V/350mA) 6
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-700A (16.8W/16 ~ 24V/700mA) 7
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-700B (16.8W/16 ~ 24V/700mA) 8
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1050A (25.2W/16 ~ 24V/1050mA) 9
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1050B (25.2W/16 ~ 24V/1050mA) 10
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1400A (25.2W/12 ~ 18V/1400mA) 11
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 18V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1400B (25.2W/12 ~ 18V/1400mA) 12
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 18V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-350A (20.3W/40 ~ 58V/350mA) 13
AC/DC
Loại output:
CC
40 ~ 58V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-350B (20.3W/40 ~ 58V/350mA) 14
AC/DC
Loại output:
CC
40 ~ 58V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-700A (25.2W/24 ~ 36V/700mA) 15
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 36V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-700B (25.2W/24 ~ 36V/700mA) 16
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 36V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-1050B (39.9W/22 ~ 38V/1050mA) 17
AC/DC
Loại output:
CC
22 ~ 38V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-1400B (40.6W/17 ~ 29V/1400mA) 18
AC/DC
Loại output:
CC
17 ~ 29V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-1750B (40.25W/13 ~ 23V/1750mA) 19
AC/DC
Loại output:
CC
13 ~ 23V
Điều chỉnh:
-
1750mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
2 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-350B (37.8W/70 ~ 108V/350mA) 20
AC/DC
Loại output:
CC
70 ~ 108V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
2 năm
1 2