Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 29 kết quả Hiển thị tất cả 29 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell PCD-16-350A (16.8W/24 ~ 48V/350mA) 1
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-700A (16.8W/16 ~ 24V/700mA) 2
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-1050A (16.8W/12 ~ 16V/1050mA) 3
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 16V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-1400A (16.8W/8 ~ 12V/1400mA) 4
AC/DC
Loại output:
CC
8 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-350B (16.8W/24 ~ 48V/350mA) 5
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-700B (16.8W/16 ~ 24V/700mA) 6
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-1050B (16.8W/12 ~ 16V/1050mA) 7
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 16V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-16-1400B (16.8W/8 ~ 12V/1400mA) 8
AC/DC
Loại output:
CC
8 ~ 12V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-350A (20.3W/40 ~ 58V/350mA) 9
AC/DC
Loại output:
CC
40 ~ 58V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-700A (25.2W/24 ~ 36V/700mA) 10
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 36V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1050A (25.2W/16 ~ 24V/1050mA) 11
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1400A (25.2W/12 ~ 18V/1400mA) 12
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 18V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
90~135VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-350B (20.3W/40 ~ 58V/350mA) 13
AC/DC
Loại output:
CC
40 ~ 58V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-700B (25.2W/24 ~ 36V/700mA) 14
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 36V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1050B (25.2W/16 ~ 24V/1050mA) 15
AC/DC
Loại output:
CC
16 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-25-1400B (25.2W/12 ~ 18V/1400mA) 16
AC/DC
Loại output:
CC
12 ~ 18V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
180 ~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-350B (37.8W/70 ~ 108V/350mA) 17
AC/DC
Loại output:
CC
70 ~ 108V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-500B (40W/45 ~ 80V/500mA) 18
AC/DC
Loại output:
CC
45 ~ 80V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-700B (39.9W/34 ~ 57V/700mA) 19
AC/DC
Loại output:
CC
34 ~ 57V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell PCD-40-1050B (39.9W/22 ~ 38V/1050mA) 20
AC/DC
Loại output:
CC
22 ~ 38V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
1 2