Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 61 kết quả Hiển thị tất cả 61 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell LPC-20-350 (16.8W/9 ~ 48V/350mA) 1
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-20-700 (21W/9 ~ 30V/700mA) 2
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 30V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-35-700 (33.6W/9 ~ 48V/700mA) 3
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-35-1050 (31.5W/9 ~ 30V/1050mA) 4
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 30V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-35-1400 (33.6W/9 ~ 24V/1400mA) 5
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 24V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-60-1050 (50.4W/9 ~ 48V/1050mA) 6
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-60-1400 (58.8W/9 ~ 42V/1400mA) 7
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 42V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-60-1750 (59.5W/9 ~ 34V/1750mA) 8
AC/DC
Loại output:
CC
9 ~ 34V
Điều chỉnh:
-
1750mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-100-350 (100.1W/143 ~ 286V/350mA) 9
AC/DC
Loại output:
CC
143 ~ 286V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-100-500 (100W/100 ~ 200V/500mA) 10
AC/DC
Loại output:
CC
100 ~ 200V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-100-700 (100.1W/72 ~ 143V/700mA) 11
AC/DC
Loại output:
CC
72 ~ 143V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-100-1050 (100.8W/48 ~ 96V/1050mA) 12
AC/DC
Loại output:
CC
48 ~ 96V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-100-1400 (100.8W/36 ~ 72V/1400mA) 13
AC/DC
Loại output:
CC
36 ~ 72V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-100-1750 (101.5W/29 ~ 58V/1750mA) 14
AC/DC
Loại output:
CC
29 ~ 58V
Điều chỉnh:
-
1750mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-100-2100 (100.8W/24 ~ 48V/2100mA) 15
AC/DC
Loại output:
CC
24 ~ 48V
Điều chỉnh:
-
2100mA
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-150-350 (150.5W/215 ~ 430V/350mA) 16
AC/DC
Loại output:
CC
215 ~ 430V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
-
180~305VAC
254VDC~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-150-500 (150W/150 ~ 300V/500mA) 17
AC/DC
Loại output:
CC
150 ~ 300V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
-
180~305VAC
254VDC~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-150-700 (150.5W/107 ~ 215V/700mA) 18
AC/DC
Loại output:
CC
107 ~ 215V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
-
180~305VAC
254VDC~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-150-1050 (151.2W/72 ~ 144V/1050mA) 19
AC/DC
Loại output:
CC
72 ~ 144V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
-
180~305VAC
254VDC~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell LPC-150-1400 (151.2W/54 ~ 108V/1400mA) 20
AC/DC
Loại output:
CC
54 ~ 108V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
-
180~305VAC
254VDC~431VDC
1 năm
1 2 4