Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 10 trong 10 kết quả Hiển thị tất cả 10 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell LDC-35 (35W/27 ~ 56V/300 ~ 1000mA) 1
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
300 ~ 1000mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-35B (35W/27 ~ 56V/301 ~ 1000mA) 2
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
301 ~ 1000mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-35DA (35W/27 ~ 56V/302 ~ 1000mA) 3
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
302 ~ 1000mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-55 (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 4
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-55B (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 5
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-55DA (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 6
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-55DA2 (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 7
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-80 (80W/27 ~ 56V/700 ~ 2100mA) 8
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
700 ~ 2100mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-80B (80W/27 ~ 56V/700 ~ 2100mA) 9
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
700 ~ 2100mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell LDC-80DA (80W/27 ~ 56V/700 ~ 2100mA) 10
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
700 ~ 2100mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua