Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 10 trong 10 kết quả Hiển thị tất cả 10 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell LDC-35 (35W/27 ~ 56V/300 ~ 1000mA) 1
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
300 ~ 1000mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-35B (35W/27 ~ 56V/301 ~ 1000mA) 2
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
301 ~ 1000mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-35DA (35W/27 ~ 56V/302 ~ 1000mA) 3
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
302 ~ 1000mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-55 (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 4
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-55B (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 5
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-55DA (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 6
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-55DA2 (55W/27 ~ 56V/500 ~ 1600mA) 7
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
500 ~ 1600mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-80 (80W/27 ~ 56V/700 ~ 2100mA) 8
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
700 ~ 2100mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-80B (80W/27 ~ 56V/700 ~ 2100mA) 9
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
700 ~ 2100mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell LDC-80DA (80W/27 ~ 56V/700 ~ 2100mA) 10
AC-DC
Loại output:
Constant Power
27 ~ 56V
Điều chỉnh:
-
700 ~ 2100mA
Điều chỉnh:
-
180~295VAC
1 năm