Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 227 kết quả Hiển thị tất cả 227 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HVG-100-15 (75,00W/15V/5.00A) 1
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-15A (75,00W/15V/5.00A) 2
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
5A
Điều chỉnh:
2.75 ~ 5A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-15AB (75,00W/15V/5.00A) 3
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
13.5 ~ 17V
5A
Điều chỉnh:
2.75 ~ 5A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-15B (75,00W/15V/5.00A) 4
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-20 (96,00W/20V/4.80A) 5
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
-
4.8A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-20A (96,00W/20V/4.80A) 6
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
17 ~ 22V
4.8A
Điều chỉnh:
2.64 ~ 4.8A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-20AB (96,00W/20V/4.80A) 7
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
17 ~ 22V
4.8A
Điều chỉnh:
2.64 ~ 4.8A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-20B (96,00W/20V/4.80A) 8
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
-
4.8A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-24 (96,00W/24V/4.00A) 9
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-24A (96,00W/24V/4.00A) 10
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
4A
Điều chỉnh:
2.2 ~ 4A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-24AB (96,00W/24V/4.00A) 11
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
4A
Điều chỉnh:
2.2 ~ 4A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-24B (96,00W/24V/4.00A) 12
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-30 (96,00W/30V/3.20A) 13
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
-
3.2A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-30A (96,00W/30V/3.20A) 14
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
27 ~ 33V
3.2A
Điều chỉnh:
1.76 ~ 3.2A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-30AB (96,00W/30V/3.20A) 15
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
27 ~ 33V
3.2A
Điều chỉnh:
1.76 ~ 3.2A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-30B (96,00W/30V/3.20A) 16
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
-
3.2A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-36 (95,40W/36V/2.65A) 17
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.65A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-36A (95,40W/36V/2.65A) 18
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
33 ~ 40V
2.65A
Điều chỉnh:
1.45 ~ 2.65A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-36AB (95,40W/36V/2.65A) 19
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
33 ~ 40V
2.65A
Điều chỉnh:
1.45 ~ 2.65A
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-36B (95,40W/36V/2.65A) 20
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.65A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
3 năm
1 2 12