Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 227 kết quả Hiển thị tất cả 227 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HVG-100-15 (75,00W/15V/5.00A) 1
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-20 (96,00W/20V/4.80A) 2
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
-
4.8A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-24 (96,00W/24V/4.00A) 3
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-30 (96,00W/30V/3.20A) 4
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
-
3.2A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-36 (95,40W/36V/2.65A) 5
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.65A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-42 (95,76W/42V/2.28A) 6
AC/DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
-
2.28A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-48 (96,00W/48V/2.00A) 7
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-100-54 (95,58W/54V/1.77A) 8
AC/DC
Loại output:
CC-CV
54V
Điều chỉnh:
-
1.77A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-12 (120,00W/12V/10.00A) 9
AC/DC
Loại output:
CC-CV
12V
Điều chỉnh:
-
10A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-15 (150,00W/15V/10.00A) 10
AC/DC
Loại output:
CC-CV
15V
Điều chỉnh:
-
10A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-20 (150,00W/20V/7.50A) 11
AC/DC
Loại output:
CC-CV
20V
Điều chỉnh:
-
7.5A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-24 (150,00W/24V/6.25A) 12
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
6.25A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-30 (150,00W/30V/5.00A) 13
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-36 (150,12W/36V/4.17A) 14
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
4.17A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-42 (150,36W/42V/3.58A) 15
AC/DC
Loại output:
CC-CV
42V
Điều chỉnh:
-
3.58A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-48 (150,24W/48V/3.13A) 16
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
3.13A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-150-54 (150,12W/54V/2.78A) 17
AC/DC
Loại output:
CC-CV
54V
Điều chỉnh:
-
2.78A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-240-24 (240,00W/24V/10.00A) 18
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
10A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-240-30 (240,00W/30V/8.00A) 19
AC/DC
Loại output:
CC-CV
30V
Điều chỉnh:
-
8A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
Nguồn Meanwell HVG-240-36 (241,20W/36V/6.70A) 20
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
6.7A
Điều chỉnh:
-
180~528VAC
254VDC~747VDC
1 năm
1 2 12