Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 90 kết quả Hiển thị tất cả 90 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HLG-60H-C350 (70W/200V/350mA) 1
AC/DC
Loại output:
CC
200V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
210 ~ 350mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-60H-C700 (70W/100V/700mA) 2
AC/DC
Loại output:
CC
100V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
420 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-80H-C350 (89.95W/257V/350mA) 3
AC/DC
Loại output:
CC
257V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
210 ~ 350mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-80H-C700 (90.3W/129V/700mA) 4
AC/DC
Loại output:
CC
129V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
420 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-120H-C350 (150.5W/430V/350mA) 5
AC/DC
Loại output:
CC
430V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-120H-C500 (150W/300V/500mA) 6
AC/DC
Loại output:
CC
300V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-120H-C700 (150.5W/215V/700mA) 7
AC/DC
Loại output:
CC
215V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1050 (155.4W/148V/1050mA) 8
AC/DC
Loại output:
CC
148V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1400 (151.2W/108V/1400mA) 9
AC/DC
Loại output:
CC
108V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-185H-C500 (200W/400V/500mA) 10
AC/DC
Loại output:
CC
400V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-185H-C700 (200.2W/286V/700mA) 11
AC/DC
Loại output:
CC
286V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-185H-C1050 (199.5W/190V/1050mA) 12
AC/DC
Loại output:
CC
190V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-185H-C1400 (200.2W/143V/1400mA) 13
AC/DC
Loại output:
CC
143V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-240H-C700 (249.9W/357V/700mA) 14
AC/DC
Loại output:
CC
357V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-240H-C1050 (249.9W/238V/1050mA) 15
AC/DC
Loại output:
CC
238V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-240H-C1400 (250.6W/179V/1400mA) 16
AC/DC
Loại output:
CC
179V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-240H-C1750 (250.25W/143V/1750mA) 17
AC/DC
Loại output:
CC
143V
Điều chỉnh:
-
1750mA
Điều chỉnh:
875 ~ 1750mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-240H-C2100 (249.9W/119V/2100mA) 18
AC/DC
Loại output:
CC
119V
Điều chỉnh:
-
2100mA
Điều chỉnh:
1050 ~ 2100mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-320H-C700 (299.6W/428V/700mA) 19
AC/DC
Loại output:
CC
428V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HLG-320H-C1050 (320.25W/305V/1050mA) 20
AC/DC
Loại output:
CC
305V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
1 2 5