Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 90 kết quả Hiển thị tất cả 90 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1050 (155.4W/148V/1050mA) 1
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
148V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1050AB (155.4W/148V/1050mA) 2
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
148V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1050B (155.4W/148V/1050mA) 3
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
148V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1400 (151.2W/108V/1400mA) 4
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
108V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1400AB (151.2W/108V/1400mA) 5
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
108V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C1400B (151.2W/108V/1400mA) 6
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
108V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C350 (150.5W/430V/350mA) 7
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
430V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C350AB (150.5W/430V/350mA) 8
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
430V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C350B (150.5W/430V/350mA) 9
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
430V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C500 (150W/300V/500mA) 10
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
300V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C500AB (150W/300V/500mA) 11
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
300V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C500B (150W/300V/500mA) 12
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
300V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C700 (150.5W/215V/700mA) 13
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
215V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C700AB (150.5W/215V/700mA) 14
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
215V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-120H-C700B (150.5W/215V/700mA) 15
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
215V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-185H-C1050 (199.5W/190V/1050mA) 16
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
190V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-185H-C1050AB (199.5W/190V/1050mA) 17
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
190V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-185H-C1050B (199.5W/190V/1050mA) 18
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
190V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-185H-C1400 (200.2W/143V/1400mA) 19
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
143V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell HLG-185H-C1400AB (200.2W/143V/1400mA) 20
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
143V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
127~431VDC
90~305VAC
5 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
1 2 5