Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 108 kết quả Hiển thị tất cả 108 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HBG-60-1050 (57.75W/37 ~ 55V/1050mA) 1
AC/DC
Loại output:
CC
37 ~ 55V
Điều chỉnh:
2.85 ~ 3.6V
1050mA
Điều chỉnh:
680 ~ 1050mA
127~417VDC
90~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-60-1400 (60.2W/28 ~ 43V/1400mA) 2
AC/DC
Loại output:
CC
28 ~ 43V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
1400mA
Điều chỉnh:
910 ~ 1400mA
127~417VDC
90~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-60-2100 (60.9W/19 ~ 29V/2100mA) 3
AC/DC
Loại output:
CC
19 ~ 29V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.2V
2100mA
Điều chỉnh:
1360mA ~ 2100mA
127~417VDC
90~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-60-1050P (57.75W/37 ~ 55V/1050mA) 4
AC/DC
Loại output:
CC
37 ~ 55V
Điều chỉnh:
2.85 ~ 3.6V
1050mA
Điều chỉnh:
680 ~ 1050mA
127~417VDC
90~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-60-1400P (60.2W/28 ~ 43V/1400mA) 5
AC/DC
Loại output:
CC
28 ~ 43V
Điều chỉnh:
4.75 ~ 5.5V
1400mA
Điều chỉnh:
910 ~ 1400mA
127~417VDC
90~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-60-2100P (60.9W/19 ~ 29V/2100mA) 6
AC/DC
Loại output:
CC
19 ~ 29V
Điều chỉnh:
10.8 ~ 13.2V
2100mA
Điều chỉnh:
1360mA ~ 2100mA
127~417VDC
90~295VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24 (96,00W/24V/4.00A) 7
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36 (97,20W/36V/2.70A) 8
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.7A
Điều chỉnh:
1.62 ~ 2.7A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48 (96,00W/48V/2.00A) 9
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60 (96,00W/60V/1.60A) 10
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
1.6A
Điều chỉnh:
1.0 ~ 1.6A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-160-24 (156,00W/24V/6.50A) 11
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
6.5A
Điều chỉnh:
3.9 ~ 6.5A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-160-36 (158,40W/36V/4.40A) 12
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
4.4A
Điều chỉnh:
2.6 ~ 4.4A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-160-48 (158,40W/48V/3.30A) 13
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
3.3A
Điều chỉnh:
1.98 ~ 3.3A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-160-60 (156,00W/60V/2.60A) 14
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
2.6A
Điều chỉnh:
1.6 ~ 2.6A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-200-36 (198,00W/36V/5.50A) 15
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
5.5A
Điều chỉnh:
3.3 ~ 5.5A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-200-48 (196,80W/48V/4.10A) 16
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
4.1A
Điều chỉnh:
2.46 ~ 4.1A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-200-60 (198,00W/60V/3.30A) 17
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
3.3A
Điều chỉnh:
1.98 ~ 3.3A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-240-24 (240,00W/24V/10.00A) 18
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
10A
Điều chỉnh:
6 ~ 10A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-240-36 (241,20W/36V/6.70A) 19
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
6.7A
Điều chỉnh:
4.0 ~ 6.7A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
Nguồn Meanwell HBG-240-48 (240,00W/48V/5.00A) 20
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
3 ~ 5A
127~431VDC
90~305VAC
1 năm
1 2 6