Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 108 kết quả Hiển thị tất cả 108 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Hình
Sản phẩm
Nguồn Meanwell HBG-100-24 (96,00W/24V/4.00A) 1
Mã SP:HBG-100-24
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24A (96,00W/24V/4.00A) 2
Mã SP:HBG-100-24A
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24AB (96,00W/24V/4.00A) 3
Mã SP:HBG-100-24AB
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24B (96,00W/24V/4.00A) 4
Mã SP:HBG-100-24B
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24DA (96,00W/24V/4.00A) 5
Mã SP:HBG-100-24DA
Điện áp đầu ra:
24V
Dòng điện đầu ra:
4A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36 (97,20W/36V/2.70A) 6
Mã SP:HBG-100-36
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
2.7A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36A (97,20W/36V/2.70A) 7
Mã SP:HBG-100-36A
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
2.7A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36AB (97,20W/36V/2.70A) 8
Mã SP:HBG-100-36AB
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
2.7A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36B (97,20W/36V/2.70A) 9
Mã SP:HBG-100-36B
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
2.7A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36DA (97,20W/36V/2.70A) 10
Mã SP:HBG-100-36DA
Điện áp đầu ra:
36V
Dòng điện đầu ra:
2.7A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48 (96,00W/48V/2.00A) 11
Mã SP:HBG-100-48
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48A (96,00W/48V/2.00A) 12
Mã SP:HBG-100-48A
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48AB (96,00W/48V/2.00A) 13
Mã SP:HBG-100-48AB
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48B (96,00W/48V/2.00A) 14
Mã SP:HBG-100-48B
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48DA (96,00W/48V/2.00A) 15
Mã SP:HBG-100-48DA
Điện áp đầu ra:
48V
Dòng điện đầu ra:
2A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60 (96,00W/60V/1.60A) 16
Mã SP:HBG-100-60
Điện áp đầu ra:
60V
Dòng điện đầu ra:
1.6A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60A (96,00W/60V/1.60A) 17
Mã SP:HBG-100-60A
Điện áp đầu ra:
60V
Dòng điện đầu ra:
1.6A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60AB (96,00W/60V/1.60A) 18
Mã SP:HBG-100-60AB
Điện áp đầu ra:
60V
Dòng điện đầu ra:
1.6A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60B (96,00W/60V/1.60A) 19
Mã SP:HBG-100-60B
Điện áp đầu ra:
60V
Dòng điện đầu ra:
1.6A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60DA (96,00W/60V/1.60A) 20
Mã SP:HBG-100-60DA
Điện áp đầu ra:
60V
Dòng điện đầu ra:
1.6A
Điện áp đầu vào:
127~431VDC
90~305VAC
Bảo hành:
3 năm
1 2 6