Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 108 kết quả Hiển thị tất cả 108 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell HBG-100-24 (96,00W/24V/4.00A) 1
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24A (96,00W/24V/4.00A) 2
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24AB (96,00W/24V/4.00A) 3
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24B (96,00W/24V/4.00A) 4
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-24DA (96,00W/24V/4.00A) 5
AC/DC
Loại output:
CC-CV
24V
Điều chỉnh:
-
4A
Điều chỉnh:
2.4 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36 (97,20W/36V/2.70A) 6
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.7A
Điều chỉnh:
1.62 ~ 2.7A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36A (97,20W/36V/2.70A) 7
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.7A
Điều chỉnh:
1.62 ~ 2.7A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36AB (97,20W/36V/2.70A) 8
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.7A
Điều chỉnh:
1.62 ~ 2.7A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36B (97,20W/36V/2.70A) 9
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.7A
Điều chỉnh:
1.62 ~ 2.7A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-36DA (97,20W/36V/2.70A) 10
AC/DC
Loại output:
CC-CV
36V
Điều chỉnh:
-
2.7A
Điều chỉnh:
1.62 ~ 2.7A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48 (96,00W/48V/2.00A) 11
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48A (96,00W/48V/2.00A) 12
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48AB (96,00W/48V/2.00A) 13
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48B (96,00W/48V/2.00A) 14
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-48DA (96,00W/48V/2.00A) 15
AC/DC
Loại output:
CC-CV
48V
Điều chỉnh:
-
2A
Điều chỉnh:
1.2 ~ 2A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60 (96,00W/60V/1.60A) 16
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
1.6A
Điều chỉnh:
1.0 ~ 1.6A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60A (96,00W/60V/1.60A) 17
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
1.6A
Điều chỉnh:
1.0 ~ 1.6A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60AB (96,00W/60V/1.60A) 18
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
1.6A
Điều chỉnh:
1.0 ~ 1.6A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60B (96,00W/60V/1.60A) 19
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
1.6A
Điều chỉnh:
1.0 ~ 1.6A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
Nguồn Meanwell HBG-100-60DA (96,00W/60V/1.60A) 20
AC/DC
Loại output:
CC-CV
60V
Điều chỉnh:
-
1.6A
Điều chỉnh:
1.0 ~ 1.6A
127~431VDC
90~305VAC
3 năm
1 2 6