Dòng sản phẩm
Loại output
Hiển thị 1 – 20 trong 145 kết quả Hiển thị tất cả 145 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Nguồn Meanwell ELG-75-C350 (74.9W/214V/350mA) 1
AC-DC
Loại output:
CC
214V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C500 (75W/150V/500mA) 2
AC-DC
Loại output:
CC
150V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C700 (74.9W/107V/700mA) 3
AC-DC
Loại output:
CC
107V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C1050 (74.55W/71V/1050mA) 4
AC-DC
Loại output:
CC
71V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C1400 (75.6W/54V/1400mA) 5
AC-DC
Loại output:
CC
54V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C350A (74.9W/214V/350mA) 6
AC-DC
Loại output:
CC
214V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C500A (75W/150V/500mA) 7
AC-DC
Loại output:
CC
150V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C700A (74.9W/107V/700mA) 8
AC-DC
Loại output:
CC
107V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C1050A (74.55W/71V/1050mA) 9
AC-DC
Loại output:
CC
71V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-75-C1400A (75.6W/54V/1400mA) 10
AC-DC
Loại output:
CC
54V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-C350 (100.1W/286V/350mA) 11
AC-DC
Loại output:
CC
286V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-C500 (W/200V/500mA) 12
AC-DC
Loại output:
CC
200V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-C700 (100.1W/143V/700mA) 13
AC-DC
Loại output:
CC
143V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-C1050 (99.75W/95V/1050mA) 14
AC-DC
Loại output:
CC
95V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-100-C1400 (100.8W/72V/1400mA) 15
AC-DC
Loại output:
CC
72V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-C500 (150W/300V/500mA) 16
AC-DC
Loại output:
CC
300V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-C700 (149.8W/214V/700mA) 17
AC-DC
Loại output:
CC
214V
Điều chỉnh:
-
700mA
Điều chỉnh:
350 ~ 700mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-C1050 (150.15W/143V/1050mA) 18
AC-DC
Loại output:
CC
143V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-C1400 (149.8W/107V/1400mA) 19
AC-DC
Loại output:
CC
107V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
Nguồn Meanwell ELG-150-C1750 (150.5W/86V/1750mA) 20
AC-DC
Loại output:
CC
86V
Điều chỉnh:
-
1750mA
Điều chỉnh:
875 ~ 1750mA
100~305VAC
142~431VDC
1 năm
1 2 8