Loại sản phẩm
Loại output
Công suất đầu ra (W)
đến Lọc
Điện áp đầu ra (V)
đến Lọc
Dòng điện đầu ra (A)
đến Lọc
Hiển thị 1 – 20 trong 145 kết quả Hiển thị tất cả 145 kết quả Hiển thị 1 kết quả No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Giá
Công nghệ
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
Bảo hành
Giỏ hàng
Nguồn Meanwell ELG-100-C1050 (99.75W/95V/1050mA) 1
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
95V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1050A (99.75W/95V/1050mA) 2
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
95V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1050AB (99.75W/95V/1050mA) 3
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
95V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1050B (99.75W/95V/1050mA) 4
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
95V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1050DA (99.75W/95V/1050mA) 5
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
95V
Điều chỉnh:
-
1050mA
Điều chỉnh:
525 ~ 1050mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1400 (100.8W/72V/1400mA) 6
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
72V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1400A (100.8W/72V/1400mA) 7
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
72V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1400AB (100.8W/72V/1400mA) 8
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
72V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1400B (100.8W/72V/1400mA) 9
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
72V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C1400DA (100.8W/72V/1400mA) 10
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
72V
Điều chỉnh:
-
1400mA
Điều chỉnh:
700 ~ 1400mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C350 (100.1W/286V/350mA) 11
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
286V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C350A (100.1W/286V/350mA) 12
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
286V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C350AB (100.1W/286V/350mA) 13
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
286V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C350B (100.1W/286V/350mA) 14
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
286V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C350DA (100.1W/286V/350mA) 15
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
286V
Điều chỉnh:
-
350mA
Điều chỉnh:
175 ~ 350mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C500 (W/200V/500mA) 16
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
200V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C500A (W/200V/500mA) 17
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
200V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C500AB (W/200V/500mA) 18
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
200V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C500B (W/200V/500mA) 19
Liên hệ
AC-DC
Loại output:
CC
200V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
Nguồn Meanwell ELG-100-C500DA (W/200V/500mA) 20
Liên hệ
AC/DC
Loại output:
CC
200V
Điều chỉnh:
-
500mA
Điều chỉnh:
250 ~ 500mA
100~305VAC
142~431VDC
3 năm
Max:
Min: 1
Step: 1
Đặt mua
1 2 8